Termene și condiții cursuri de limba germană pentru copii, an școlar 2018 – 2019 organizate de Kinder kulturhaus

Condiții de înscriere și desfășurare a cursului

Înscrierea copiilor la cursurile de limba germană oferte de Kinder Kultur Haus se face în ordinea completării formularului de înscriere, în limita locurilor disponibile. Locul în cadrul grupei de studiu este garantat din momentul achitării primei tranșe din taxa de curs.
Grupele sunt formate din maxim 8 copii, indiferent de vârstă sau de nivelul de cunoștințe:

  • Între 5 – 8 la cursurile pentru copii cu vârsta cuprinsă între 4 și 6/7 ani;
  • Între 5 – 8 la cursurile pentru copii cu vârsta cuprinsă între 8 și 9 ani;
  • Între 5 – 8 la cursurile pentru copii cu vârsta cuprinsă între 10 și 14 ani.

Locurile sunt limitate! În momentul formării unei grupe, după atingerea numărului maxim de participanți, în cazul în care mai există solicitări se formează o grupă nouă astfel încât să se mențină eficacitatea procesului de învățare.

Taxa de curs nu include costul manualelor și al caietelor de activități. Costul acestora urmând să fie inclus în factura aferentă primei tranșe din taxa de curs. Ședințele pierdute nu pot fi recuperate.

Totodată menționăm faptul că, în cazul absenței la cursurile de limba germană, sumele aferente lecțiilor de la care s-a absentat nu se vor returna.

Retragerea sau anularea

În situația achitării unui avans și nefinalizării înscrierii prin achitarea diferenței de taxă, înscrierea va fi anulată, iar avansul nu va fi restituit.

În situația neparticipării la curs, taxele pentru manuale și caietele de activități nu se restituie.

Kinder Kultur Haus SRL își rezervă dreptul de a renunța la formarea unei grupe de studiu în cazul în care nu există un număr minim de 4 înscrieri pentru o anumită grupă de vârstă sau de nivel.

În cazul în care nu nu se poate oferi o variantă similară de curs Kinder Kultur Haus SRL va returna suma plătită integral, fără alte compensații.

Detalii de contact:

Obligațiile părinților și politica de protecție a copilului

În conformitate cu politica internă solicităm ca toți copiii între 4 și 11 ani să fie preluați la finalul cursului de către un adult.

Adolescenții peste 11 ani pot pleca de la curs neînsoțiți.

Kinder Kultur Haus SRL nu își asumă responsabilitatea pentru copiii nesupravegheați aflați în incinta sediului nostru în afara orelor de curs.

Alte termene și condiții

Solicităm ca toți participanții la cursuri să poată merge neînsoțiți la toaletă. În cazul în care apare totuși o astfel de nevoie este obligatoriu ca însoțitorul să ofere sprijinul necesar.

Kinder Kultur Haus SRL nu își asumă responsabilitatea pentru obiectele pierdute în incinta sediului nostru în afara orelor de curs.

Recomandăm părinților să nu îi încurajeze pe copii să vină la cursuri cu obiecte de valoare (telefoane mobile, tablete, laptop-uri, etc.).

Periodic ne angajăm să furnizăm clienților noștri informații importante despre promoțiile și evenimentele oferite de Centrul de Limba Germană (informații despre cursuri, perioade de înscriere, promoții, ateliere etc.).

Solicităm clienților noștri să ne informeze în legătură cu orice modificare a datelor de contact.

Kinder Kultur Haus SRL respectă legislația națională privind confidențialitatea datelor cu caracter personal, toate informațiile primite la momentul înscrierii vor fi prelucrate în scopul derulării contractelor cu clienții/furnizorii și, pe baza consimțământului persoanei vizate, în scop de marketing și publicitate. Datele sunt colectate doar pentru aceste scopuri și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri.

Ultima actualizare a acestor termene si conditii a fost efectuata la data de 14 Septembrie 2018.


Înscrieți-vă copiii la cursurile de limba germană astazi !

Înscrieri