Termene și condiții cursuri de limba germană pentru copii

organizate de Kinder Kultur Haus 2019

Condiții de înscriere și desfășurare a cursului

Înscrierea copiilor la cursurile de limba germană oferte de Kinder Kultur Haus se face în ordinea completării formularului de înscriere, în limita locurilor disponibile. Locul în cadrul grupei de studiu este garantat din momentul achitării primei tranșe din taxa de curs sau primul modul în cazul modulelor de vară. Grupele se formează cu minim 4 participanți. Kinder Kultur Haus își rezervă dreptul de a închide o grupă care nu întrunește minimul de participanți și va restitui sumele de bani achitate celor înscriși.
Grupele sunt formate din maxim 8 copii, indiferent de vârstă sau de nivelul de cunoștințe:

  • Între 5 – 8 la cursurile pentru copii cu vârsta cuprinsă între 4 și 6/7 ani;
  • Între 5 – 8 la cursurile pentru copii cu vârsta cuprinsă între 8 și 9 ani;
  • Între 5 – 8 la cursurile pentru copii cu vârsta cuprinsă între 10 și 14 ani.

Locurile sunt limitate! În momentul formării unei grupe, după atingerea numărului maxim de participanți, în cazul în care mai există solicitări se formează o grupă nouă astfel încât să se mențină eficacitatea procesului de învățare.

Taxa de curs nu include costul manualelor și al caietelor de activități. Costul acestora urmând să fie inclus în factura aferentă primei tranșe din taxa de curs. Ședințele pierdute nu pot fi recuperate.

Totodată menționăm faptul că, în cazul absenței la cursurile de limba germană, sumele aferente lecțiilor de la care s-a absentat nu se vor returna.

Retragerea sau anularea

În situația achitării unui avans și nefinalizării înscrierii prin achitarea diferenței de taxă, înscrierea va fi anulată, iar avansul nu va fi restituit.

În situația neparticipării la curs, taxele pentru manuale și caietele de activități nu se restituie. Din avansul sau plata cursului se va reține o taxă de 100 lei, iar restul sumei va fi restituită.

În cazul în care din motive obiective copilul nu mai poate participa la un curs/modul de germană, vor fi restituite ședințele de curs neefectuate din momentul în care părintele a anunțat în scris sau telefonic despre imposibilitatea participării.

Kinder Kultur Haus SRL își rezervă dreptul de a renunța la formarea unei grupe de studiu în cazul în care nu există un număr minim de 4 înscrieri pentru o anumită grupă de vârstă sau de nivel.

În cazul în care nu se poate oferi o variantă similară de curs Kinder Kultur Haus SRL va returna suma plătită integral, fără alte compensații și fără reținerea taxei de 100 lei.

pareri despre cursurile de limba germana kinder kultur haus

Detalii de contact:

Obligațiile părinților și politica de protecție a copilului

În conformitate cu politica internă solicităm ca toți copiii între 4 și 11 ani să fie preluați la finalul cursului de către un adult.

Adolescenții peste 11 ani pot pleca de la curs neînsoțiți.

Kinder Kultur Haus SRL nu își asumă responsabilitatea pentru copiii nesupravegheați aflați în incinta sediului nostru în afara orelor de curs.

Alte termene și condiții

Modulele de limba germană de vară pot fi achitate online cu cardul, prin transfer bancar sau depunere la bancă în baza facturii emise sau cash la sediul nostru.

Solicităm ca toți participanții la cursuri să poată merge neînsoțiți la toaletă. În cazul în care apare totuși o astfel de nevoie este obligatoriu ca însoțitorul să ofere sprijinul necesar.

Kinder Kultur Haus SRL nu își asumă responsabilitatea pentru obiectele pierdute în incinta sediului nostru în afara orelor de curs.

Recomandăm părinților să nu îi încurajeze pe copii să vină la cursuri cu obiecte de valoare (telefoane mobile, tablete, laptop-uri, etc.).

Periodic ne angajăm să furnizăm clienților noștri informații importante despre promoțiile și evenimentele oferite de Centrul de Limba Germană (informații despre cursuri, perioade de înscriere, promoții, ateliere etc.).

Solicităm clienților noștri să ne informeze în legătură cu orice modificare a datelor de contact.

Kinder Kultur Haus SRL respectă legislația națională privind confidențialitatea datelor cu caracter personal, toate informațiile primite la momentul înscrierii vor fi prelucrate în scopul derulării contractelor cu clienții/furnizorii și, pe baza consimțământului persoanei vizate, în scop de marketing și publicitate. Datele sunt colectate doar pentru aceste scopuri și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri.

Ultima actualizare a acestor termene si conditii a fost efectuata la data de 20 mai 2019.

Politica de confidențialitate

www.kinderkulturhaus.ro este proprietatea SC Kinder Kultur Haus SRL.

SC Kinder Kultur Haus SRL respecta confidentialitatea datelor clientilor si se angajeaza sa nu transmita datele personale ale clientilor sau utilizatorilor catre terti (persoane fizice sau juridice), sa nu le comercializeze, sa nu le ofere gratuit, sa nu se angajeze in schimburi de date cu terti sau alti utilizatori ai site-ului https://www.kinderkulturhaus.ro/. Datele personale ale clientilor si utilizatorilor vor fi utilizate doar pentru realizarea scopului in care au fost introduse (ex. contactul cu noi), pentru informari comerciale cu privire la serviciile noastre cat si in scopuri statistice.

Nota de informare privind protectia datelor personale:

Potrivit legislatiei in materie, SC Kinder Kultur Haus SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care clientii sau utilizatorii le furnizeaza.

Activitatea de colectare si prelucrare a datelor cu caracter persoanal este conforma prevederilor Regulamentului UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

Prin acceptarea termenilor si conditiilor prevazute in prezenta sectiune, utilizatorii si clientii https://www.kinderkulturhaus.ro/sau SC Kinder Kultur Haus SRL sunt informati cu privire la urmatoarele:

Identitatea operatorului de date cu caracter personal. Operator de date cu caracter personal este societatea Kinder Kultur Haus SRL, cu sediul pe Str. Afinata nr 6, C1 camera 2, sect 1 Bucuresti, avand CUI 37663096 si J40/8010/29.05.2017.

Categoriile de date prelucrate. Prin intermediul sitului https://www.kinderkulturhaus.ro/ colectam urmatoarele date cu caracter personal: nume si prenume, adresa de email, telefon, date de geolocatie si date de trafic si adrese de IP iar pentru minori colectam numele, prenume si varsta. Datele sunt limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate.

Scopul prelucrarii. Prelucram datele in scopul de a contacta clientii si furnizorii, precum si pentru marketing si publicitate. Datele sunt colectate doar pentru aceste scopuri si nu sunt prelucrate ulterior intr-un mod incompatibil cu aceste scopuri.

Temeiului prelucrarii. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face in scopul derularii raporturilor comerciale intre operator si beneficiarii serviciilor oferite de operator. Furnizarea tuturor datelor solicitate este obligatorie pentru a beneficia de serviciile oferite prin intermediul sitului https://www.kinderkulturhaus.ro/. Refuzul furnizarii datelor cu caracter personal solicitate atrage imposibilitatea de a beneficia de serviciile oferite prin intermediul sitului https://www.kinderkulturhaus.ro/.

Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop de marketing si publicitate are la baza consimtamantul persoanei vizate, care se acorda prin acceptarea termenilor si conditiilor prevazute in prezenta sectiune.

Drepturile persoanei vizate.

Prin acceptarea termenilor si conditiilor prevazute in prezenta sectiune, utilizatorul (persoana vizata) am luat cunostinta despre:

– dreptul de a solicita operatorului accesul la datele mele personale;

– dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte si dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare;

– dreptul la stergerea datelor in cazul in care (a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (b) persoana vizata isi retrage consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (c) persoana vizata se opune prelucrarii in mod intemeiat (d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (e) datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine operatorului in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul;

– dreptul la restrictionarea prelucrarii daca (a) persoana vizata contesta exactitatea datelor, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor; (b) prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor; (c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau (d) persoana vizata s-a opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate;

– dreptul la portabilitatea datelor;

– dreptul la opozitie, cu exceptia cazului in care operatorul demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

– dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere;

– dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate.

Aceste drepturi prevazute de Regulamentul UE 2016/679 se coroboreaza cu cele prevazute de Legea nr. 677/2001, respectiv: dreptul de acces, de interventie asupra datelor, de modificare a datelor, de stergere a datelor, de opozitie, dreptul de a fi informat asupra imprejurarii daca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operator, dreptul de a obtine rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii cat si transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei.

Exercitarea acestor drepturi se face in conditiile prevazute de Legea nr. 677/2001, prin cerere scrisa datata si semnata expediata prin posta cu confirmare de primire pe adresa SC Kinder Kultur Haus SRL.

Destinatarul datelor cu caracter personal este operatorul precum si orice autoritati fata de care exista obligatia legala de divulgare.

Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal este de 10 ani cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost colectate datele.

Declaratie de consimtamant.

Prin acceptarea termenilor si conditiilor prevazute in prezenta sectiune, utilizatorul (persoana vizata) isi da in mod expres consimtamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal de catre operator, pentru scopurile prevazute mai sus.

Utilizatorul are dreptul de a-si retrage consimtamantul in orice moment, prin cerere scrisa adresata operatorului iar retragerea consimtamantului nu afecteaza legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

Consimtamantul este acordat in mod liber si este neconditionat, in sensul ca executarea contractului, inclusiv prestarea serviciului nu este conditionata de consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care nu este necesara pentru derularea raporturilor comerciale cu operatorul.

Orice modificare a regulilor de confidentialitate va fi publicata la adresa web https://www.kinderkulturhaus.ro/privacy


Înscrieți-vă copiii la cursurile de limba germană astazi !